PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Saturday, September 03, 2005

*
دكتر هوشي مين ـ رهبر مردم ويتنام - در 79 سالگي سوم سپتامبر (به وقت ويتنام دوم سپتامبر)1969 در 79 سالگي درگذشت. به اين صورت سالروز اين ضايعه از لحظه اعلام استقلال ويتنام كه خود او آن را در دو دوم سپتامبر سال 1945 اعلام داشت تنها چند ساعت فاصله دارد.
هوشي مين از مردان بزرگ قرن 20 در 19 سالگي به فرانسه رفت و پس از تحصيلات، در سي سالگي كمونيست شد و يكي از اعضاي موسس حزب كمونيست فرانسه بود. وي در سال 1925 به شوروي رفت تا به كار پياده كردن نظام سوسياليستي اين اتحاديه كمك كند و در سال 1930 در زماني كه در چين به سازماندهي كمونيستهاي اين كشور كمك مي كرد حزب كمونيست ويتنام را تاسيس كرد. آنگاه به فكر پايان دادن به استعمار فرانسه بر ويتنام، وطن خود، افتاد و سازمان "ويت مين" مركب از كمونيستها و ناسيوناليستهاي ويتنامي را تشكيل داد.
در جريان جنگ جهاني دوم، شبه جزيره هندوچين از جمله ويتنام به تصرف ژاپن درآمده بود. پس از تسليم شدن ژاپن در پي بمباران اتمي توسط آمريكا، نيروهاي ژاپني در ويتنام تعمدا سلاحهاي خود را به سازمان ويت مين دادند و هوشي مين [تلفظ درست: هو - چي مين] با استفاده از اين سلاحها اعلام استقلال كرد و تلاش كرد كه فرانسه نتواند بار ديگر بر ويتنام مسلط شود و براي اين منظور "بائوداي" امپراتور دست نشانده و اسمي را وادار به كناره گيري كرد. جنگ ويت مين با فرانسه 9 سال طول كشيد و فرانسه پس شكست نيروهايش در «دين بين فو» حاضر به مذاكره شد و طبق قراردا ژنو سال 1954 ويتنام موقتا به دو بخش تقسيم شد و مدار 17 درجه عرض جغرافيايي خط تقسيم قرار گرفت و قرار شد كه از طريق رفراندم وحدت ويتنام تامين شود كه اين كار بارها به تعويق افتاد و هوشي مين جنگهاي غير منظم را از سر گرفت كه اين بار آمريكا مداخله كرد. نخست، مستشار نظامي و سپس سرباز به ويتنام فرستاد و شمار نيروهايش يك زمان به نيم ميليون تن رسيد.
هو شي مين كه رهبري مبارزه را بر عهده داشت سوم سپتامبر 1969 درگذشت. ولي طرح او در سال 1975 به تحقق پيوست و نيروهاي كمونيست سايگون را تصرف و آن را به "هوشي مين سيتي" تغيير نام دادند و وحدت ويتنام تامين شد
هوشي مين همانند مائو و كاسترو معتقد به اين بود كه نخست كشور و ميهني بايد وجود داشته باشد تا سوسياليسم در آن پياده شود. بنابراين، نخست "وطن" بعد ايدئولوژي و يا هر دو به موازات هم (ناسيوناليسم + سوسياليسم) و به همين دليل است كه سوسياليسم در هر سه كشور زنده مانده است . هوشي مين بمانند مائو همچنين اعتقاد داشت كه يك فرضيه تا با فرهنگ و باور مردم يك سرزمين تطبيق داده نشود نمي شود به آساني آن را پياده كرد و استالين كه به اين حقيقت توجه نكرد مجبور شد با زور سوسياليسم را تحميل كند. «هو» مي گفت كه نمي توان يك فرضيه را به يك صورت و يك روش ميان همه ملل به اجرا درآورد. اصحاب فلسفه بر كمونيسم ويتنام عنوان "سوسياليسم هوايسم" نهاده اند، به همان گونه كه كمونيسم چين را«مائوئيسم» مي خواندند.
منبع: معلومات عمومي

امروز هوا آفتابي است, و برنامه داريم با چندتا از دوستان بريم كلبه اي كه خارج از شهر داريم. از صبح زود مرغها را توي آبليمو پياز خابوندم. گوشت چنجه را آماده كردم. برنج را قراره آنجا روي هيزم يكي از دوستان درست كنه. بساط تخته نرد و ورق براي آقايان, و شطرنج براي نوجوانان توسط اينجانب آماده شده. خانمها اعلام كردند احتياج به وسائل سرگرمي ندارند. (احتمالاً ميخواهند با حرف جگر جلا بدن) يكي ديگه از آقايون قراره آش رشته درست كنه, و يكي ديگه(همان كه برنج را ميپزه) مسوول هندوانه و خربزه است. يكي از آقايان كه سوئدي است قراره دست به سياه و سفيد نزنه. آخه خانمش ميگه توماس چون آداب و رسوم ايراني را نميدونه, استرس ميگيره. خب خانمجان يا آداب ايراني يادش بده, يا ننه مرده را ولش كن كنج خونش بشينه. اين بيچاره توماس اگر صدا از ديوار در بياد از اين مرد هم در مياد. خب ديگه بايد كفش و كلاه كنيم. در ضمن من ميان كاپيتاليسم و سوسياليسم يك ليسم پيدا كردم, كه آنجا نه سيخ ميسوزه نه كباب.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin