PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Saturday, April 09, 2005

* انديشه هاي "گوستاو لاندائوور" و سوسياليسم
«گوستاو لاندائوور» فيلسوف و نويسنده چپگراي آلمان در اين روز در سال 1870 به دنيا آمد. وي بر افكار «كروپتكين» و «باكونين» با كمي پالايش تعريف نوشت و به صورت اصول درآورد. او دركتاب خود تعريف تازه اي از سوسياليسم به دست داده و نوشته است كه سوسياليسم، تنها برآورده ساز عادلانه نيازهاي مادي افراد و به عبارت ديگر «عدالت مادي (اقتصادي)» نيست، بلكه بايد عدالت معنوي ميان مردم را هم برقرار سازد تا روح و روان آنان ارضاء و اقناع شود. «آرزوي زندگاني در محيط عدالت عمومي» طبيعت مشترك بشر است و براي رسيدن به آن آمادگي اتحاد و بستن پيمان و بذل مساعي دارد، و اين دولتها و حاكمان هستند كه به خاطر باقي ماندن در قدرت، قدرتي كه به داشتن آن عادت كرده اند و طبيعت ثانوي شان شده است با توسل به دستاويزهاي گوناگون مانع از اين اتحاد و مساعي مي شوند و سنگ اندازي مي كنند؛ بنابراين قدرت دولت بايد به شوراها كه شرط عضويت در آنها انساندوستي و معنويت باشد سپرده شود. «لاندائوور» نوشته است: هرجا كه طبقه زحمتكش احساس استثمار شدن كند، وقوع انقلاب قابل پيش بيني است و نمي توان با توسل به زور براي مدتي طولاني مانع از وقوع آن شد. بشر كارگر مي داند كه چه كساني از دسترنج او برخوردار مي شوند و كينه استثمار شده نسبت به استثمارگر روز افزون است و روزي به انتقام تبديل مي شود. در نظر كارگر، سرمايه با زحمتي كه او تحمل مي كند قابل مقايسه نيست. وي نوشته است كه خواست عدالت عمومي (به زعم لاندا ئوور؛ سوسياليسم) واقعيتي است در نهاد هر انسان، و تنها گروهي كم با نيروي زياد هستند كه نمي گذارند بشر براي رسيدن به آن آرزو با هم متحد شود. اين گروه كوچك دست به هر اقدامي مي زند تا اين نيروي زياد (از جمله حكومت) را از دست ندهد.
«لاندائوور» كه افكار فلسفي خود را به صورت داستانهاي كوتاه هم براي درك مردم عادي مي نوشت دوم مه 1919 در مونيخ آلمان در پي يك تظاهرات به دست نظاميان كشته شد.
منبع: معلومات عمومي

اين مدت اينقدر كارهام و برنامه هاي مهمونداريم فشرده شده, كه حتي نرسيدم يك چاقسلامتي با اهالي وبلاگستان بكنم. بچه هاي ياهو توي يك نامه التماسي خواستن براي ريسك داون شدن سرورشون چهار كلام بنويسم ;)

دخملم از سفر برگشت, و خاله هاشم رفتن سر خونه زندگي خودشون. تنها مادربزرگا و پدربزرگا موندن. آدم از صحبت اين قديميا خسته نميشه. اينقدر داستان دارن تعريف كنن, كه يكجورايي وقت كم مياري.

يكي از دوستان سوئديم اهل جك و شوخي است. يكي دوروز پيش يك جك برام تعريف كرده كه بدجوري سكسيه. حالا نميدونم دلو به دريا بزنم و تعريف كنم, يا يواشكي براي اونا كه دوست دارن بشنون بگم؟ اونا كه ميخوان بشنون(همون بخونن منظورمه) ادامه بدن......
.... پشت ويترين يك مغازه حيوانات نوشته بود "غورباقه اي كه آلت شما را ميليسه, 500 كرون". يك خانمي ميره داخل و يكيشو ميخره. ميره خونه لباساشو در مياره و از غورباقه ميخواد كه مشغول بشه. ميبينه خبري نشد!! كمي غورباقه رو حول ميده بطرف خودش, باز ميبينه خبري نشد. لباس ميپوشه غورباقه را ورميداره ميره سراغ مغازه داره. داد و بيداد كه چرا مردم را گول ميزنين؟!! مغازه داره ميگه: خانم عزيز شما احتياجي نبود بياييد اينجا. كافي بود تلفن كني, ما خودمون مياييم درب منزل. خانمه ميره خونه و يكساعت بعد صاحب مغازه در ميزنه. ميره داخل, روميكنه به غورباقه ميگه: پدرسگ اين دفعه آخريه كه نشونت ميدم چطوري ليس ميزنن :)


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin