PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Saturday, October 16, 2004

*
ديروز پدرم را بردم پيش دكتري كه پارسال عملش كرده بود. از بيمارستان چند ماه پيش نامه دادن كه ميخوان پدرم را در صورت امكان ملاقات و معاينه كنند. دليلي كه در فصل پائيز به سوئد آمدند بيشتر همين ملاقات يا بهتر است بگم معاينه بود. وقتي ميخواستيم از در خونه بريم بيرون, مادرم يك فرش ابريشم كوچيك از چمدونش در آورد و زد زير بغل پدرم. قبل از اينكه من بپرسم واسه چي.... خودش گفت: مادر جون اين آقاي دكتر به پدرت عمر دوباره داده, اين يك وجب فرش قابلي نداره, تازه با آداب و رسوم ما هم آشنا ميشه.
نشون به اون نشون, آقاي دكتر يك ربع وقت صرف معاينه كرد, و يكساعت قدرداني از كادوش و بَه بَه چَه چَه ....
خوشبختانه اوضاع جسمي پدرم را مثبت تشخيص داد, و بهش قول عمر بالاي 100 سال داد! بعد از دكترش رفتيم شهر و كمي واسه خودمون پرسه زديم. پير مرد همش از اينجا تعريف ميكرد. از رعايت قوانين رانندگي,هواي تميز, مردمي كه كار به كار ديگري ندارن, و و ... با هم رفتيم به يك كافه تريا. سفارش چاي و شيرني تر داد. گفت خيلي دلش ميخواسته با من كمي تنها باشه. گفتم پدرجان از اين تنهاتر اگر ميخوايي بگو تا عذر بقيه را بخوام. خنديد و گفت: نه جانم بذار كي فشون را ببرن. بعد كمي به فنجانش لب زد و كم كم درد دلش را شروع كرد. ميخواد خونمون را در تهرون بفروشه. از صداي برگهاي درختاي خونه خسته شده. از ريختنشون در فصل پائيز, و از زمستونايي كه پشت هم ميان و ميرن. گفت از يكي شنيده يك گردن كلفتي پيدا شده كه بدش نمي ياد خونه ما رو بخره و برج درست كنه. پرسيدم مادر چي ميگه؟ گفت مخالفت ميكنه. ميگه اين خونه را بايد واسه بچه ها نگهداريم تا اگر يك روزي اومدن, جا داشته باشن سرشون را زمين بذارن.
ته دلم نميخوام پدرم خونمون را بفروشه, ولي بهش گفتم اگر خسته شدي و كارهاي خونه برات سنگينه, خودم به مادر ميگم كه خونرو بفروشيد. گفت: آره, بگو برين بجاش يك آپارتمان بگيريد. پرسيدم مگر مش رحمان ديگه نمي ياد كاراي باغچه رو بكنه؟ گفت بابا جان مش رحمان هم ديگه مش رحمان سابق نيست, و پير شده.
ديدم راست ميگه. من هنوز مش رحمان را ميانسال بياد ميارم.آخرش گفتم با مادرم صحبت مي كنم.
پسرم چند وقت پيش در مدرسه راجع به ارث و ميراث معلما باهاشون حرف زده بودند. عصري وقتي آمده بوده خونه به پدرم گفته: پدربزرگ بعد از شما چقدر به بابام پول ميرسه؟ پدرم هم گفته: من قراره پولارو بدم واسم اون دنيا كنيز و كلفت بيارن, واسه همين برابابات پولي نمي مونه. پسرم هم گفته: اگر اينطور است پس معلم ما دروغ ميگه كه پولها ميمونه واسه بچه ها!!
اونشبي كه اين داستان را عيال برام تعريف كرد كلي خنديدم. اما با حرفايي كه بين من و پدرم رد و بدل شد, پيش خودم فكر كردم نكنه پيرمرد از حرفاي نوش ناراحت شده باشه. حالا فردا ميخوام دوباره ازش بپرسم.

راستي مهشيد بانو يك جك سوئدي واسم فرستاده كه ترجمش رو اينجا ميذارم. فكر كنم شمام بخنديد :)

يك خانم ميانسالي داشته خودش را براي خواب آماده ميكرده. توي اطاق خواب لخت ميشه و مي ايسته جلوي آينه. به همسرش ميگه: عزيزم من در آينه يك زن شكسته ميبينم. چهره اي پر از چين و چروك. سينه هايي كه به نافم دارن ميرسن. رونام چاقالو شدن و بازوهام گَت و گنده هستن.
بعد بر ميگرده و به شوهرش ميگه: عزيزم يك چيز مثبتي در من بگو كه من رو شاد كنه.
شوهرش كمي جدي فكر ميكنه, و بعدش ميگه: باز جاي شكرش باقيه كه بينائيت اشگالي نداره ...... :)

پي نوشت:
يك بابايي از جده(عربستان سعودي) در گوگله كلمه "مواقع سكس" را سرچ كرده, و وبلاگ آبنوس اولين پيشنهاد گوگله به اون بابا بوده. زير آدرس آبنوس هم نوشته ... من در اين مواقع به همسرم پيشناد سكس ميكنم, و بعد از يك عشق بازي مفصل, حالم خوبه خوب ميشه!! ...
روي "سخة مخبأة" كليك كنيد يك كمي بريد پائين ببينيد نوشته بالا از كجا آب ميخوره :)


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin