PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Monday, August 30, 2004

*
محاسبات تقويمي تازه بر پايه نوشته هاي يونانيان و روميان عهد باستان نشان مي دهد كه 29 اوت سال 500 پيش از ميلاد – دوران پادشاهي داريوش بزرگ – ميترا mitra ]در زبانهاي اروپايي mithra] از سوي دربار هخامنشي پس از مشورت با روحانيون آيين زرتشت، به عنوان مظهر (سمبل) نور (آفتاب)، مهر و دانايي رسميت يافت.
ميترا كه اينك نام صدها هزار زن در سراسر جهان است، هزاران سال پيش، از خدايان آرين هاي جنوبي بود كه پس از پيدايش آيين زرتشت و رسميت يافتن آن، از قرن ششم پيش از ميلاد مقام خدايي را از دست داد كه با مصوبه 29 اوت سال 500 پيش از ميلاد نماد مهرورزي، محبت، صميميت و دوستي شد و قرار شد اين صفات كه تا آن زمان اختصاص به ايرانيان داشت، جهاني شوند. به علاوه هر سال در روز مهر از ماه مهر (جشن مهرگان) تدابيري بكار گرفته شود (مثلا سخنراني و اندرز گفتن) تا مهر و دوستي و نور و دانايي در دلها تقويت شود و نهال مهرورزي پرورش يابد و پندار بد، دشمني ورزيدن و ظلمت نهي گردد. و از اين زمان بود كه انتخاب نام ميترا براي افراد، عمومي و عادي شده است كه پس از گذشت قرون و اعصار ميترا به "مهري – مهربانو" و ميتراداد به مهرداد تبديل شده است.
هخامنشيان از ميترائيسم كه آيين زرتشت جاي آن را گرفته بود برداشت ديگري هم كردند و آن، جهاني كردن اين برداشت به عنوان يك عامل مبارزه دروني با شيطان، ناداني، بدي ها، تاريكي و ستم بود. تا به اين وسيله مردم از جنگ و خونريزي بيزار شوند و مسائل راه حل انساني به دست آورد و به تدريج اين نوع ميترائيسم را در آسياي غربي و اروپا ترويج و گسترش دادند به گونه اي كه مكتب رومي ها و به ويژه ايلريها (مردم ساكن يوگوسلاوي) قرار گرفت و تا زماني كه مسيحيت خود را با آن هماهنگ نكرد موفق نشد در قلمرو روم پذيرفته شود و گسترش يابد.
واژه هاي مهر به مفهوم محبت، مهربان، نامهربان، مهرباني كردن و نظاير آن از همان زمان واختصاصا ميان ايرانيان باقي مانده است و به همين دليل هنوز ايرانيان در سراسر جهان خود را مهربانتر از ساير ملل مي دانند و به مهربان بودن شهرت يافته اند.
منبع: معلومات عمومي

امروز در يكي از روزنامه هاي سوئد راجع به تصميم جديد ملايان دوآتيشه در ارتباط با ممنوع شدن نمايش شورت و كرست زنانه در پشت ويترين مغازه ها مقاله اي نوشته بود. در پايان مقاله آمده بود:"رئيس جمهور ايران آقاي خاتمي كه حرفش را ديگر ملايان قبول ندارند به اين ممنوعيت اعتراض فرمودند"
خنده دار نيست كه اين آقا با وجودي كه همه دنيا از بي خاصيت بودنشون در امور اجرائي مملكت مطلع هستند, هنوز تاج و تخت را دو دستي چسبيدن؟

حالا كه حرف از ملا شد بگذاريد يك جك كه امروز شنيدم را براتون تعريف كنم.
يك روز يك ملا ميره پيش دكتر و ميگه: آقاي دكتر من ميخوام وزنم را كم كنم, شما چه روشي را پيشنهاد ميكنيد؟ دكتر ميگه: شما چند روز ِ هفته بالاي منبر ميريد؟ ملا ميگه: هفت روز. دكتر ميگه: بكنيدش پنج روز.
ملا بعد از دو هفته مياد پيش دكتر و از روشي كه بهش پيشنهاد كرده بود تشكر ميكنه و خبر از 9 كيلو كم شدن از وزنش ميده. دكتر ميگه: از اين وزن راضي هستيد؟ ملا ميگه: اگر بشه بيشتر وزن كم كنم بد نيست. دكتر ميگه: بالا منبر رفتنتان را بكنيد سه روز در هفته.
دو هفته بعد ملا دوباره به مطب دكتر مياد, خوشحال خبر از بيست كيلو پايين رفتن وزنش ميده. دكتر ميگه: از اين وزن راضي هستيد؟ ملا ميگه: بله دكتر, ولي اگر ميشه رابطه كم كردن وزن را با كم كردن دفعات منبر برام تشريح كنيد. دكتر ميگه: هر چقدر كمتر بالاي منبر بريد, كمتر گه ميخوريد, و در نتيجه وزنتون بيشتر پايين مياد :)


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin