PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Friday, January 16, 2004

* لندن ، ايرنا: ۲۶ دى ۱۳۸۲ برابر با ۱۶ ژانويه ۲۰۰۴
دو شهروند ايراني شامگاه پنجشنبه توسط پليس اداره مهاجرت انگليس در فرودگاه "هيثرو" لندن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
به گزارش شاهدان عيني، چهارتن از نيروهاى محافظ اداره مهاجرت انگليس هنگامي اين دو زن و شوهر جوان را به باد کتک گرفتند که آنها براى سوار شدن به هواپيما از خود مقاومت نشان مي دادند.
مسوول شرکت هواپيمايي "ايران اير" در فرودگاه هيثرو با تاييد اين خبر به خبرنگار ايرنا گفت: مردى که مورد ضرب و شتم قرار گرفت "اميد" نام داشت که براى اخذ پناهندگي به انگليس آمده بود ولي پس از رد شدن درخواستش قرار بود به همراه همسرش به ايران بازگردانده شود.
فاضلي افزود: اين مرد ايراني با گذرنامه ايراني به انگليس آمده بود ولي ظاهرا همسرش فاقد گذرنامه بود که از طرف سفارت ايران در لندن برايش برگ - عبور کنسولي صادر شده بود.
وى اظهار داشت: ضرب و شتم اين دو شهروند ايراني با مداخله گارد شرکت هواپيمايي ايران اير و همچنين ورود پليس فرودگاه هيثرو به صحنه پايان يافت .
وى گفت: زن آسيب ديده که "زينب ديلم" نام دارد بايک دستگاه آمبولانس از پاى پلکان هواپيمابه بيمارستان منتقل شد ولي شوهر وى را ماموران اداره مهاجرت با خود به همراه بردند.
اين دو قرار بود با پرواز ساعت چهار عصر ايران اير به تهران بازگردانده شوند.
منبع: پيك ايران


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin