PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Tuesday, January 06, 2004

*
تعطيلات كريسمس براي بچه هاي ما كه در خارج از ايران زندگي ميكنيم حكم تعطيلات نوروز را داره, و بقول خودشون بايد يك كاري بكنند. امسال به سبب زلزله بم, من, عيال و خواهر عيال كه به اميد ديدار برف از لس آنجلس كوبيد آمد سوئد, خيلي حالمان گرفته شد, و بقول معروف دل و دماغ براي كريسمس و شور و حالش را نداشتيم. اما بچه ها اينقدر ترا بخدا و پير و پيغمبر كردند, كه آخرش كفش و كلاه كرديم و جاتون خالي زديم توي رگ مسافرت اسكي. دوم ژانويه كله سحر راه افتاديم و تخته گاز حدود 400 كيلومتر روندم تا پيست هاي سئلن. بگذريم كه تا جاي خالي گير بياريم دمارم در آمد, ولي بلاخره سر زن و بچه و مهمونمون را كردم زير يك سقف. در كل اين چند روز خوش گذشت و دروغ چرا غم و غصه هام را فراموش كرده بودم. يادم رفته بود كه بم با خاك يكسان شده, حتي خبر نجات پير زن نود ساله اي را كه گروه نجات بعد از هشت روز از زير آوار بيرون آورده بود و بقولي تمام روزنامه هاي سوئد راجعبش نوشته بودند را نشنيده بودم. يادم رفته بود ناراحت بودم كه چرا فقط فلان كرون به حساب صليب سرخ كمك كرده بودم, در حالي كه تا دوبرابرش هم وسعم ميرسيد. امروز برگشتيم سر خونه و زندگيمون و دوباره از فردا كار است و دغدغه هاي روزگار. راستي اين دولت آخوندي چطور شد هوس انتقال پايتخت را از تهران كردند؟! دلشان به حال مردم كه نميتونه سوخته باشه چون با انتقال پايتخت به قم(البته هنوز اسم جايي را اعلام نكردن ولي قم روي شاخشه) مشگل تهران نشينها و خانه سازي هاي بي حساب كتابشون حل نميشه( نگفتم تهراني ها چون تهران ديگه فقط مال تهروني ها نيست). فكر ميكنم انتقال را از ترس كون مباركشان ميخوان, چون اگر زماني زلزله اي در تهران رخ بده, ديگه لباس شخصي هاشون توان براي پاچه گيري مردم ندارن, و بلطبع علي ميمونه و جمارونش!
بگذريم...
چندتايي از دوستان مجازي ايميل زده و سراغم را گرفته بودند, كه خب با توضيحات بالا از حال و روز آبنوس تا اين ساعت مطلع شدند. اما دوتا از دوستان در رابطه با لوگوي "مسئول فاجعه ي بم جمهوري اسلامي است", كه من در پست قبلي بهش لينك دادم توضيحاتي در خصوص با متن مندرج شده در لوگو و ضوابت فرهنگي و اصول شهرسازي رايج در بين ما ايراني ها داده و اظهار نظر كرده بودند. سعي ميكنم دلايل خودم را بطور مختصر توضيح بدم.
حقيقتش در نگاه اول من هم اين لوگو را مسخره ديدم و تقصير ها را بگردن آن عده كه با رشوه و پارتي بازي كارشان را در هر اداره و سازماني راه مي اندازند و موازين و مقرارات را رعايت نميكنند انداختم. اما بعد از خودم پرسيدم گناه كسي كه رشوه نداره بده يا اهلش نيست, و اوني كه پارتي نداره, يا پارتي بازي را دوست نداره و كارش را بر اساس اصولي كه در كتاب قانون آمده انجام ميده چيه؟ چه كسي مسئول زيانهاي جاني و مالي وارده به اين عده است؟ اگر قرار است حاكمي و حكومتي بر گرده مردم باشه, پس مسئول جلوگيري از اين نوع خلاف ها هم بايد باشه. گيرم درصد بالايي از افراد جامعه ايران راه آسانتر و بي قيد و شرط را با پرداخت مبلغي بعنوان رشوه يا دستخوش يا هر چيزي كه اسمش را ميگذاري انتخاب بكنند. مسئول در هر صورت دولت است و بايد مسمم و بطور جدي جلوي اين تخلفات را بگيره. حتي دولت بي لياقت جمهوري اسلامي.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin