PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Tuesday, November 18, 2003

*
متأسفانه هنوز مسوولين شهرباني و قانون گذاران در ايران متوجه اين مهم نشدن كه اوضاع غير مطلوب و رشد بي رويه ترافيك در سطح شهرها و راه هاي كشور, با تعيين- يا افزايش سطح جريمه حل نخواهد شد! در شرايطي كه رشوه گيري يك بايد مطلق براي كسب اضافه درآمد و تأمين كمبود يارانه كارمندان دولت و هزينه هاي سرسام آور زندگي در ايران گشته, تصويب قانون مقررات جديد راهنمايی و رانندگی و تعيين جريمه هاي نجومي, تفي است سربالا كه به صورت خودِ قانونگذاران خواهد نشست(هر چند براشون تازگي نداره).
ملايان عزيز و عاقبت به خير. كمي انديشه كنيد و به فكر رشد بي رويه جمعيت باشيد. امكانات رفاهي و عمراني در شهرهاي كوچك ايران ايجاد كنيد. شما هم همان كاري كه شاه معدوم با نظام غزبيتش كرد , هر چه وزارت خانه و تجارت خانه و امثالهم بود را در تهران بنا كرديد! اينكه در هر بيغوزآبادي يك دانشگاه آزاد, كه در اصل محلي است براي كسب درآمد خودتان و آقازاده ها, اسمش پيشبرد امور عمراني و اجتماعي نيست, ثواب هم ندارد. مردم آب آشاميدني ميخوان تا دنبال لوله آب روانه شهرهاي بزرگ نشن. مردم كار ميخوان تا از بدبختي و عقب ماندگي اقتصادي به "خوشبختي" ريخته در شهرهاي بزرگ, روي نيارن. شما دور تا دور تهران را اتوبان باران هم كه بكنيد مشگل دود و دمه حاصله از عبوطياره هاي باقي مانده از چهل پنجاه سال پيش حل نميشه! حساب دو دوتا چهارتاست! شما نمي توانيد در يك ژيان تعداد مسافراني كه در يك ميني بوس جاي ميگيرند را بگنجانيد, و انتظار داشته باشيد همه به تشك پشتي ژيان شمادادي تكيه بدهند, تنشان به تن بغلي اثابت نكند و ابراز رضايت و شادماني هم بكنند! ظرفيت تهران بيست سال پيش كه من ايران بودم تكميل شده بود! اين مصوبات پي در پي شما را احقاق حقوق مدني شهروندان نميگن, خر حساب كردن ملت از طرف شما ميگن!
حالا كه دري به تخته خورد و مركب دولت و انقلاب به دست مطهرتان افتاد, هر كه هم كه زباني دراز كرد با برچسب مخالف راه آزادي و منافق و كافر خفه شان كرديد, حداقل شعورتان را هم به اندازه يك اپسيلون از رشد الهي ياتتان بالا ببريد و فكري اساسي براي جامعه در هم ريخته ايران بكنيد. باور بفرماييد هزار برابر بهتان در همين دنيا نقداً بازخواهد گشت, قيامت هم پيشكشتان. الهي به اميد تو!

و حالا جوك سال...

نمايندگي شركت "Dell" در سوئد از فروش يك دستگاه كامپيوتر به يك انجمن ايراني كه قرار است از آغاز سال جديد ميلادي با پخش برنامه هاي راديوئي بنام "راديو تلاش" در گوتنبرگ, فعاليت خود را عليه استعمال مواد مخدر بين جوانان آغاز كند سر باز زد. دليلي كه شركت "Dell" آورده: به دليل اينكه "Dell" يك شركت آمريكائي است و با توجه به تحريمهاي اقتصادي كه دولت آمريكا از سال 1987 عليه ايران به تصويب رسانده است, لذا اين شركت حاضر به معامله با يك انجمن ايراني جهت خريد يك دستگاه كامپيوتر مورد نظر نمي باشد.
آقاي اكبر نوري مسوول انجمن با سفارت آمريكا در استكهلم تماس گرفت و از مقامات سفارت توضيحي در اين رابطه خواست. مسوول وابسته مطبوعاتي سفارت گفت: واضح است فروختن يك دستگاه كامپيوتر به آن انجمن سوئدي هيچ اشگالي ندارد.
حالا شركت "Dell" پشيمان شده و ابراز داشته در صورتي كه انجمن ايراني گوتنبرگ هنوز مايل به معامله باشند, "Dell" آماده است!

بنازم به اين شركت "Dell" كه اينقدر در رابطه با تحريمهاي اقتصادي دقيق و كوشاست. يا شايد هم كوره كه ببينه همه شركتهاي آمريكايي از توبره ايران مشغول شكم سير كردن هستند!

مصاحبه راديو آشنا با پدر احمد باطبي

اگر مشگلي با ديدن بدن برهنه نداريد, اين فايل پي پي اس را ببينيد.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin