PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Thursday, August 28, 2003

*
دوباره چشممون به جوار پدر و مادر روشن شد. همانطوري كه قبلاً گفتم, 10-12 روزي پاريس خونه ي خالم بودن. امروز رفتم فرودگاه و آوردمشون. معلومه حسابي بهشون خوش گذشته بوده, چون نيومده مامانم توي ماشين ميگفت: آدم دلش نمي خواست از آبجي و داداشي( به شوهر خواهرش ميگه داداشي) دل بكنه!
موقع رفتن, من بهشون يك كرديت كارت مالِ خودم را دادم كه در صورت استفاده, كارت شناسائي لازم نبود نشون بدن و كد ميزدن. اينطور كه معلومه سوراخش كردن :) نوش جونشون
الآن داشتم براي يكي از دوستان كه وبلاگ نداره(شايد هم داره من نميدونم) يك عادت بد ايراني ها رو ميگفتم.
مادرم از خونه زنگ زد فرانسه كه از پذيرائي و مهمون نوازيِ خالهه تشكر بكنه. يك ربع مادره از اينطرف ميگفت: خيلي خيلي خوش گذشت و حسابي مزاحم شديم, ايشالا بياي ايران جبران ميكنم. خالمم از آن طرف خط ميگفت: واي تو رو خدا ببخش بهتون بد گذشت, ايشالا دفعه ديگه جبران ميكنم. و و و ...
آخه اين چه جور فرهنگ تعارفي هست بيشتر ما ايراني ها داريم؟ بجاي اينكه واقعيت را بگيم يا از كسي قبول كنيم, به شكلي ميخواهيم وانمود كنيم تصوير ديگه يا برداشت ديگه اي از موضوع در ذهنمون داريم! والا هيج ملييتي اينطوري كه ما توي سر مال( منظورم در معاشرت ها و همفكري و ياري رسوندن هست) ميزنيم, نميزنه! الكي انرژي كه ميتونيم روي بهتر كردن جامعه و خودمون و نسل هاي آينده بذاريم را صرف فدات شم, نوكرتم, كوچيكتم, قابلي نداشت, جديداً هم كه ميگن جوادتم ميكنيم!
اين غربي ها اگر ننش هم باشه كمك بخواد, كار داشته باشه ميگه متأسفم الآن وقت ندارم! اين هام شورش را در آوردن ولي ما هم از اونطرف معذرت ميخوام تِر زديم.
يك اشتباه ديگه هم خود من كردم كه داداشم ادبم كرد!
اگر آبونه ي آبنوس باشين ميدونيد كه با داداشم در يك كاري شريك شدم.( البته اينطور كه بوش مياد ورشكسته ميشم) يك جاي كار را كه اصلاً توي چشم نمي آمد و ميشد با ماست مالي كردنش در هزينه ها كمي صرفه جوئي كرد, را خواستم ماست مالي كنم. از شانس من سر و كله آقا پيدا شد. گفت: داداش چرا اينجاش را داري اينطوري ميكني؟ گفتم: براي اينكه توي چشم نمي ياد. گفت: اين كار مال من و تو هست, شايد تو عادت داري معلوم نبود ماست مالي كني, ولي من دوست دارم بدونم كارم بدون نقص هست. خودت به كارگره بگو به حالت استاندارد درستش كنه.
آقا/خانمي كه شما باشين از خجالت تا گوشام سرخ شد. بعد كه داشتيم چايي ميخورديم بهش گفتم كه حق با آن بود و نبايد چون كار مال خودمون هست كم مايه بذاريم. نه گذاشت نه برداشت گفت: اين توي رگ و پي ايراني هست كه سر ديگري اگر نديد, و خودش اگر ديگران نمي بينن كلاه بذاره كه دوزار كمتر خرج كنه!
اميدوارم به كسي بر نخورده باشه(اينم يك تعارف ديگه!)

پ ن:
موقعي كه داشتم مطلب بالا رو مينوشتم, از پشت كامپيوتر چشمم افتاد به چمدونها و كيسه هاي مادر پدرم كه از پاريس با خودشون آوردن. ناخودآگاه ياد كرديت كارتم و عاقبتم با عيال افتادم و انگشتام جمله بالا را راجع به كرديت كارت تايپ كرد :)
هنوز جوهر بلاگر خشك نشده بود كه يك نامه اعتراضي رسيد. اين يك قسمتي ازش است: نميدونم چرا حرف كرديت كارتت را زدي ! يعني فكر ميكنم اگه من جاي تو بودم و كرديت كارتم را به پدر و مادرم ميدادم امكان نداشت توي وبلاگم بيارم ...
چمدونها كه باز شد پر بود از كادو , چه آنهائي كه خالهه فرستاده و چه آنهائي كه خودشون زحمت كشيدن. كرديت كارت بنده هم دست نخورده بهم برگردونده شد.
راستش من فكر ميكنم ناشناس بودن ما خيلي روي نوشته هامون تأثير داره و گاهي بي پروائي و گستاخي درش ديده ميشه. شايد اگر كسي بجز خود من از هويت نويسنده آبنوس باخبر بود, نوع نگارش و انشا فرق ميكرد!
(اين هم يك تعارف ديگه!)


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin