PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Monday, December 16, 2002

* ميزگرد شش نفره!
شنبه شبي بعد از بارها گفتن "پس باشه هفته ديگه" بلآخره دور هم جمع شديم. من بودم و چهار نفر ديگه بياد دوران مجردي منزل يكي از دوستان بصرف شام و مخلفات. شايد شما اصراي در دونستن جزئيات نداشته باشيد, ولي چون من نويسنده وبلاگ هستم, هر چي رو خودم صلاح بدونم ميگم, فعلآ هم صلاح نمي دونم چيزي بگم بجز اينهائي كه گفتم!
از شوخي گذشته شب فراموش شده اي شد, چون هر چي به خودم(منظورم مغزم است) فشار ميارم بيشتر اونايي رو كه ميخواستم اينجا بنويسم رو يادم نمي ياد! فكر نكنيد خودم رو خفه كرده بودما, نه جان خودم! از بس جمع باحال بود منو گرفته بود. فقط يك چيزايي مثل اسم كتابي رو كه يكي از بحث ها حول و حوش اون بود اونم چون شانسي روي يك تيكه كاغذ نوشته بودم, تو جيبم پيداش كردم! كتاب <<مكتب نو>> از محمد علي افراشتي. موضوع كتاب بايد خيلي جالب باشه وگرنه من اسمش رو ياداشت نمي كردم, يعني عادتمه كه بگم هر مزخرفاتي رو نبايد خوند. حالا دفعه ديگه كه اون دوستم رو ديدم ازش ميخوام يك بار ديگه برام تعريف كنه. البته اگر يادش باشه, چون اون آقا حدود شست و چهار پنج سال داره و ميگفت اون كتاب رو در دوران جوانيش خونده بوده و ميدونيد كه بعضي خاطرات پا به سن كه گذاشتي در حالت عادي ياد آدم نمي ياد, براي همين نبايد ازش انتظار زيادي داشت. بيچاره گفت من دوست دارم تجربياتم رو به ديگران كه جونترن بگم شايد در زندگي بدردشون خورد! آخه تفلكي ايران قاضي بوده بعد از كلي قضاوت كردن حكم اخراج خودش رو دادن دستش. اون يكي رفيقمون هم كه پنجاهوهشت سالش هست و من ميدونم چون چهل بعلاوه هيجده سال كه از من بزرگتره ميشه پنجاهوهشت. از بچه هاي عضو كنفدراسيون در آمريكا بوده و كلي پته مذهبيوني رو كه بعد از انقلاب سرازير شدن بسمت پست و مقامها رو اونشب ريجت رو آب.گويا يكي از مذهبيا شده بوده معاون يك وزير دولت بازرگان در حالي كه كلي واحد پاس نكرده داشته, بعد هم ميگفت يك روز توي روزنامه ايراني خوندم نوشتن دكتر فلان استاندار فلانجا! ميگفت آتيش گرفتم وقتي ديدم آقائي كه كلي واحد مونده داره رو مفتي كردنش دكتر. حالا هم همون آدم سفير ايران در يكي از كشورهاي اروپائي شده. بعد هم از ابراهيم يزدي ميگفت كه اون همه انجمن اسلاميارو در آمريكا ميگردونده و اينكه اسلاميا خودشون هم درست حسابي نفهميدن چي شد كه يكدفعه اونا قدرت رو گرفتن! آخه تعريف كرد وقتي شاه سال 77 آمريكا بود, كنفدراسيون بر عليه اون و سياست آمريكا تظاهرات كردند و درگيري شد, بعدش ابراهيم يزدي از طرف انجمن اسلاميا نامه نوشت به سناي آمريكا و از نماينده ها عذرخواهي كرد. يكي ديگه از بچه ها هم كه هم سن منه ولي هنوز چپيه ساكت نشسته بود و گوش ميداد. ميزبان هم حدود چهلوهشت سالش است و يك زماني مجاهد بوده جنگ زده هم هست. يادمه يكي دوبار قديما با هم بحثمون شده بود, آخه از چپي ها خوشش نمي آمد و من ميگفتم به تو چه كه فلاني چپيه مگر مال رجوي رو خورده؟! منم نشسته بودم و به دردودل نسلهايي كه جرقه انقلاب رو زدن و امروز هممون تو حالت انفجاريم گوش ميكردم و يك جك هم گفتم كه اينجا ميگم ولي بشرطي كه شيشه كامپيوترتون رو سر اين حرفا نشكنين. اوكي؟ پس نميگم!!


   /)/)
   (';')
o(")(")


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin