PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Thursday, February 21, 2008

*
روابط خانوادگي حسنه شد, ولي عيال عذرخواهي نكرد!! بله همانطوري كه حدس زديد بنده به آن دسته تعلق دارم كه حداقل يكشب درميون قرص حال نخوره خوابش نميبره :)

يكي از دوستان يك جوك برام فرستاده كه بطور خلاصه براتون تعريف ميكنم. يك بابايي توي كوپه قطار با يك خانم قريبه همسفر بوده. شب خانمه ميره تخت بالايي ميخوابه, آقاهه تخت پاييني. نيمه شب خانمه ميگه سردمه, كاش شما ميتونستي ميرفتي از مأمور قطار برام پتو ميگرفتي. آقاهه ميگه ميخوايي خانم امشب فرض كنيم زن و شوهر هستيم تا هر دومون گرم شيم؟ خانمه كه همچين بگي نگي از پيشنهاد بدش نيومده بود ميگه باشه حاضرم. آقاهه ميگه پس پاشو خودت برو پتو بگير, براي منم يه چايي بيار :)

يك چيزي كه در سيستم بانكي ايران برام عجيب بود, "پول چكها" بود. از اين بانك ميگرفتي ميبردي يك بانك ديگه, مسوول صندوق ميگرفت شماره سريال آنها را پاره ميكرد و به اين ترتيب پول چك را باطل ميكرد. اين همه هزينه توليد آنها, تنها فقط براي يكبار مصرف؟!!!! بنظر شما اينكار اشتباه نيست؟

پيشنهاد شده اسم وبلاگ را براي يك هفته به 'مهرنهاد را آزاد کنید' تغيير, و در اعتراض در طول هفته وبلاگ را بروز نكنيم. من از زيرپا گذاشتن حقوق مدني مردم توسط جمهوري اسلامي متأسف هستم, اما تغيير نام و بروز نكردن وبلاگ را روش صحيحي براي مبارزه نميدونم. بهتر است از مراجع بين المللي براي آزادي اين هموطن ياري بخواهيم, تا اينكه اسم و رسم او را سردر وبلاگ بزاريم.

Thursday, February 07, 2008

*
هفتم فوريه سال 1900 زادروز حزب كارگر‌ (زحمتكشان) انگلستان است . اتحاديه هاي كارگري انگلستان در اين روز تاسيس چنين حزبي را اعلام داشتند كه از 20 روز بعد فعاليت خود را آغاز كرد. اين اتحاديه ها در سال 1881 با كمك گروهي از روشنفكران چپگرا فدراسيون سوسيال دمكرات و در سال 1884 «جامعه فابيان» را تاسيس كرده بودند. انقلاب صنعتي انگلستان تاسيس حزب كارگر را اجتناب ناپذير كرده بود.
سوم اوت سال 1892 مردي بركرسي عضويت مجلس نمايندگان انگلستان نشست كه با همه فرق داشت. پارلمان انگلستان تا آن روز در عمر ششصد و اندي ساله خود به ياد نداشت كه مردي در رديف نمايندگان كه هميشه با لباس رسمي (فراك) حضور مي يافتند بنشيند كه كلاهي پارچه اي بر سر، شلواري چهارخانه برپا و كتي يقه كارگري كه از پشم نامرغوب ساخته شده بود برتن داشته باشد. وي« جيمز هاردي » كارگر معدن بود كه به خود جرات داده بود نامزد شود، راي بياورد و به عضويت مجلس در آيد.
او از ده سالگي روزها كار و شبها به مدرسه رفته بود و عضو اتحاديه كارگران معدن بود. جيمز هنگام معرفي نمايندگاني كه براي نخستين بار وارد مجلس شده بودند ، خود را يك سوسياليست خواند و به اين ترتيب پارلمان انگلستان داراي نخستين كارگر سوسياليست شد.
عضويت جيمز هاردي در مجلس و اثبات شايستگي اش به تاسيس حزب كارگر انگلستان شتاب داد.
اين حزب شش سال پس از تاسيس داراي 29 نماينده در پارلمان شد. چهار سال بعد عده اين نمايندگان به 42 تن رسيد و به تدريج در رقابت با حزب محافظه كار جاي حزب ليبرال را گرفت و رقيب اصلي آن حزب شد و در سال 1924 موفق به تشكيل كابينه گرديد و زمام امور انگلستان را به دست گرفت .
از نخستين كار هاي دولت حزب كارگر به رسميت شناختن حكومت شوروي بود. با وجود اين ، حزب كارگر به دليل موقع بين المللي انگلستان مجبور شد رئوس سياست هاي اين دولت را دنبال كند.
به تدريج رهبران اين حزب كه رنجها و محروميت هاي دوران كارگري را فراموش كرده بودند از سوسياليسم هم فاصله گرفتند و سايه اي از سوسياليسم شدند.
مردم انگلستان پس از پايان جنگ جهاني دوم ، حزب كارگر را بر چرچيل ترجيح دادند ، زيرا كه احساس كرده بودند در آن شرايط ، ديگر به او نياز ندارند . با وجود اين، تا دچار مشكل جهاني شدند دوباره سراغ وي رفتند و هم او بود كه دولت دكتر مصدق را برانداخت ، زيرا كه مصدق دست انگلستان را پس از 150 سال از ايران كوتاه كرده بود.
از آن پس دو حزب محافظه و كارگر متناوبا حكومت انگلستان را به دست داشته اند و حزب ليبرال كه در دهه هاي آخر قرن 20 دوباره جاني گرفته است ائتلاف و همكاري با حزب كارگر را بر حزب محافظه كار ترجيح داده است.
منبع: معلومات عمومي

من فكر ميكنم براي انتخاب رياست جمهوري آمريكا, به لحاظ اينكه فرد منتخب بايد نقش رئيس پليس دنيا را بازي كند, لازم است همه كشورهاي گيتي شركت كنند. يا حداقل مردم افغانستان و عراق را در انتخابات شركت بدهند.

هر از گاهي ايميلي دارم كه جوياي حال و احوال, و گاهي هم گله كه اين چه وضعش است, آبنوس را چرا دير به دير بروز ميكني؟! خدمت شما عرض كنم كه نويسنده آبنوس چندتا از لوله هاي حالش گرفته. وگرنه خودم هم ميدونم اين تريبون از بهترين اتفاقاتي بوده كه در زندگي 45 ساله من رخ داده. خيلي تجربه و اتفاقات و خاطره هست كه بدم نمياد با شما در ميان بذارم, ولي آن شور و حال اوايل وبلاگنويسي در من تقليل پيدا كرده. ترجيح ميدم به وبلاگ ديگران سر بزنم.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin