PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Friday, October 26, 2007

*
والله 8882 روز از ايران دور باشي, بعد بخواهي با 9 روز اقامت در مورد ايران امروز بگي, تقريباً از محالات است. فقط اين را ميتونم بگم كه ايران خيلي فرق كرده. توي جمع فاميل خودم را از لحاظ روحي قريبه ميديدم, و گاهي به خودم ميگفتم نكنه دارم خواب مي بينم. جوانهاي زير 25 سال بيشتر دلشون ميخواد براشون از خارج و محسناتش بگي. در حالي كه بالاي 25 ساله ها تا حتي هم سن و سالها ميكشنت زير سوأل كه چرا انقلاب را "ول كرديد" به امان خدا. همه معيارها با پول سنجيده ميشه. كسي كه دستش به دهنش نميرسه مشگل خودشه كه زرنگ نبوده. راستش من به كلمه زرنگ آلرژي پيدا كردم. به نظر من جامعه ايران روي آب ايستاده. همه چيز هست, و همه كاري امكان داره, به شرط پارتي و پول. تنها كوه دماوند شبيه 8882 روز پيش بود. دلم براي ديدنش لك زده بود. تا روزي كه ايران نيامده بودم, همه كساني كه خبر مرگشون را شنيده بودم برام زنده بودن. اما روزي كه رفتم سر خاكشون آن احساس از تنم رفت. شبها تا صبح فاميل ميزدن و ميرقصيدن. براشون بهانه شده بودم كه دلي از عذا در بيارن. متأسفانه هيچكدام از رفيقام را نديدم. تلفن يكيشون باهام بود كه چندباري زنگ زدم, ولي كسي جواب نداد. اگر روزي امكانش بشه كه آن مملكت را بسازيم, خيلي انرژي ميبره, ولي ارزشش را داره.

Sunday, October 21, 2007

*
نزديك به 25 سال از تهران بدور بودم, و چقدر اين شهر طي اين مدت تغيير كرده! ديروز بعد از 9 روز اقامتم در تهران برگشتم به سوئد. تقريباً تمام فاميل آمده بودند فرودگاه. از لحظه اي كه هواپيما استكهلم را به مقصد تهران ترك كرد من دلپيچه داشتم, تا وقتي كه به سالن مهرآباد و قسمت كنترل پاسپورت رسيدم. وقتي مسوول گمرك پاسپورتم را از دستم گرفت داشتم قبضه روح ميشدم. گفت پاسپورت شما در سوئد صادر شده؟ با صداي لرزان گفتم بعله. گفت اولين بار است تهران تشريف مياريد؟ گفتم بعله. گفت سوئد بايد ديگه هواش سرد شده باشه. گفتم بعله. گفت ديگه زيادتر معطلتان نمي كنم تا به فاميل ملحق بشين, معلومه هيجان زده هستيد. گفتم بعله. گفت راستي چند وقت است از ايران بيرون بوديد؟ گفتم نزيك به 25 سال. گفت پس براي همين است در جواب فقط ميگيد "بعله", دلشوره ورود به كشور و مقابل شدن با مسوولين فرودگاه, بعد خنديد و گفت برو عزيزجان برو تا. فكر ميكنم ميخواست بگه خودت را خراب نكردي برو, ولي حرفش را خورد.
تا روبوسي با فاميل تموم بشه و ما به خونه برسيم ساعت شد يازده. درختهاي توي حياط هر كدوم هفت هشت متري بلندتر شدن. تقريباً همه وسايل خونه برام قريبه بود, بجز اتاق خودم. حتي روكار ساختمان هم عوض شده. با عيال تماس گرفتم كه بگم من رسيدم. گوشي تلفن را كه برداشت و صدايم را شنيد گفت ديدي بهت گفتم راحت ميري داخل و كسي سين جينت نميكنه!! اينقدر آدم دوروبرم بود كه ترجيح دادم سخن را با عيال كوتاه كنم و برسم به فاميل. همان شب هزارجا دعوتم كردند. فهميدم كه چقدر 9 روز كم است, ولي بايد طوري كه كسي دلگير نشه وعده دفعه بعد را به بعضي ها بدم.
اولين روز رفتم سر قبر همه كساني كه در فاميل طي اين سالها فوت كرده بودند. يك روز هم تمام تهران را گشتم تا خيابونها و در و ديوار شهر را ببينم. با پيمانكاري كه قرار است خونه ما را بكوبه و بقول خودش نيمچه برج بسازه ملاقات كردم, و كمي در مورد چند و چوند معامله بحث كردم. قبل از اينكه بيام تهران عجيب دلبند خونه بودم و نمي خواستم تغييري درش بدند. اما واقعيت اين است كه دور بودنم و دلتنگي عامل اصلي اين احساس بود. تازه فهميدم كه چرا برادرم همش ميگفت تو نشستي پاي گود و ميگي لنگش كن. اين واقعيت را كه پدر و مادرم قادر به نگه داشتن خونه نيستند را پذيرفتم و بهتر است خونه به فروش برسه.
مردم خيلي عوض شدند. همه جا ترافيك و مملو از آدم بود. سفر بعدي را ميخوام براش برنامه ريزي كنم, چون اينبار همش درگير ديد و بازديد بودم. وقتي تهران را به مقصد استكهلم ترك كردم دلم كمتر گرفته بود. سوئد را چه بخواهم چه نخواهم خانه دوم من است.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin