PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Monday, June 20, 2005

*
قبل از هر چيز يك توضيح كوچولو خدمت شما بدم. در پست قبلي رهبر همان شير است. حيوانها, كانديداهاي رياست جمهوري. خر, معين. و لپ كلام اين كه ايشان هم در خط رهبر تشريف دارند, و فقط گوشزدي با گرفتن "حكم رهبري" بهشان شد.
بنده سگ كي باشم كه مردم ايران را حيوان خطاب كنم؟! جريان قاشق هم يك نكته بود. منظور اين بود كه عجولانه تصميم نبايد گرفت.
از همه ي اين حرفها گذشته. ديديم كه طبق سناريوي خبرگان, آقاي معين بي تخت و تاج ماند. آقاي احمدي نژاد هم يك محلل بيشتر نيست. در نتيجه آقاي رفسنجاني حكومت را دوباره به دست ميگيرند, و فكر ميكنم فضاي سياسي را كمي از اين كه هست بازتر كنند. البته بازتر شدن فضاي سياسي تنها بدليل سودي است كه از بابتش به جيب ايشان ميرود. وگرنه در اين سالهاي بعد از پنجاه و هفت, آقاي هاشمي دلشان به حال كسي جز نزديكان نسوخته.

با اجازه من و خانواده براي مدتي ميريم مسافرت. ميريم آمريكاي جنوبي. بعد عيال و بچه ها براي چند هفته ميرن آمريكاي شمالي, و بنده هم بر ميگردم سوئد. اگر عمري باقي بود دوباره آبنوس را به روز خواهم كرد. بهروز باشيد.

Tuesday, June 14, 2005

*
حكايت نامزدهاي رياست جمهوري دوره نهم و روش تبليغاتي آنها. حكم حكومتي رهبر, و و و ... من را ياد يك لطيفه سوئدي انداخت كه اينجا برايتان بازگو ميكنم.
شير كه سلطان جنگل است, احساس كرد به لحاظ كمبود شكار بقايش در خطر است. يك روز عربده اي كشيد, همه ي حيوانهاي جنگل نزد او آمدند. شير گفت: بقاي من در خطر است, و از شما ميخواهم با يكديگر آميزش كنيد, تا تعداد شكار دوباره در جنگل زياد شود. و اجازه داد شرط آميزش همنوع بودن نباشد. فيل با ميمون خوابيد, يوزپلنگ با كفتار, و و و ..... يكي دو روز بعد براي اينكه سروگوشي آب بدهد, به جنگل رفت, ديد كركدن در آغوش زرافه لميده و عشق بازي ميكند. خنديد و از كنارشان گذشت. كمي آنطرفتر چشمش افتاد به خر. ديد خر دارد با دستهايش چيزي روي معامله اش ميكشد. غرشي كرد, رفت جلوي خر و گفت: ميخواهي يك لقمه چپَت كنم؟ به كدام اجازه داري كاندام استفاده ميكني؟ خر كه از ترس صدايش ميلرزيد گفت: سلطان اين مار است!

توضيح: شايد عده اي از شما ربطي بين رهبر و شير پيدا نكنيد. آن عده ميتوانند بجايش بگويند آش را با دست چپ ميخورند يا با دست راست؟
اشتباه نكنيد, آش را با قاشق ميخورند!

فردا بيست و سومين سالروز بقول مادرم هجرت من از ايران است. شايد فردا گرفتار باشم و نتوانم در دفترچه خاطراتم واردش كنم. پس امروز ميگويم كه اين سالها مثل باد گذشت.

Sunday, June 12, 2005

*
مادرم اوايل كه انقلاب شده بود ميگفت: فلاني هر جا ميخوايي برو, ولي قبلش خبر بده كجاميري, آخه من دلم شور ميزنه. حالام ميدونم دلتون براي بار دوم شور زده, آمدم بگم من هنوزم زندم :)

پسرم هم با كلي التماس درخواست كه بهش كرديم چند روز آخر ِ مدرسه را رفت, و حالا هم تعطيلات تابستوني داره. دوچرخه جديدَش رو هم هنوز كسي ندزديده :)

عيال چهل را رد كرد و به سلامتي زانوي غم را از بغلش رها كرد, در عوض افتاده به جون من كه چرا داره موهات سفيد ميشه :)

در مورد غلطي هم كه كرده بودم, از ته دل از آقاهه معذرت خواستم, و ايشون شكايتش را پس گرفت(البته هنوز نامه اي از اتحاديه دال بر اين قضيه برام نيامده, ولي بزودي اميدوارم بياد) :)

رئكتور اتمي همچنان خاموش است, و استعمال دخانيات هم در بارها و رستورانها كماكان ممنوع مي باشد.

و حالا اخبارهاي جديدي كه طي اين دوهفته اخير رخ داده را به عرضتان ميرسانم ...
قبل از هر چيز عذرخواهي مي كنم از دوستاني كه اعلام همبستگي, پشتيباني, دعوت و و و .. در سطح وبلاگ شهر كردند و بصورت ايميل از من هم دعوت به همبستگي و پشتيباني و و .. بعمل آوردند, ولي آبنوس بجز يكي در هيچكدام شركت نداشت. اميدوارم ديگر لزومي به اين حركتها در سطح وبلاگ شهر نباشد.

براي اينكه بتونم مرخصي با خيال راحت بگيرم, لازمه كمي بيشتر كار كنم. البته ناراضي نيستم, چون هر چي بيشتر كار كني بيشتر پول در مياري, و خب عيال و بچه ها جا براي حروم كردنشون پيدا ميكنن ;)

اين عكسي را هم كه ميبينين تكراري است. اما چه كنم كه ازش خوشم مياد :)


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin